Voorwaarden

 

Organisatie
Het congres BOOS! Aanpakken van probleemgedrag bij kinderen en jongeren is ontwikkeld in samenwerking met Uitgeverij SWP. De organisatorische verantwoordelijkheid is in handen van congresbureau Logacomin Amsterdam.
 
Datum en plaats
Het congres vindt plaats op woensdag 20 maart 2013 in congrescentrum de Reehorst te Ede. Adres: Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede. www.reehorst.nl.
 
Inschrijvingsvoorwaarden
Deelname aan dit congres bedraagt € 269,00 excl. BTW en is inclusief lunch, boek, consumpties en congresmateriaal. U kunt zich ook inschrijven via het online aanmeldingsformulier op onze website www.booscongres.nl. Na ontvangst van uw aanmelding zenden wij u een bevestiging en factuur voor de betaling van deelnamekosten.
 
Algemene Voorwaarden
Bij aanmelding zijn de algemene voorwaarden van Logacom van kracht. Hiervoor verwijzen wij u naar www.logacom.nl.
 
Accreditatie
Voor dit congres is accreditatie aangevraagd en goed gekeurd bij:
 
BAMw maatschappelijk werkers
Categorie Geaccrediteerde punten
Vrije Ruimte Agogen 1
Vrije Ruimte Jeugdzorgwerker 1
Vrije Ruimte Maatschappelijk werk

1

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) 

Categorie  Geaccrediteerde punten
K&J/OG - diagnostiek 1
K&J/OG - behandeling 1
K&J/OG - overig taken 0,5
K&J/OG - herregistratie 5
 
Kortingsregeling
Meerpersoonskorting: bij meerdere deelnemers uit dezelfde instelling/organisatie krijgt de tweede persoon 5% korting en de derde en alle volgende personen 10% korting op congresdeelname.
Voorwaarde: factuuradres voor alle deelnemers is gelijk.
Studentenkorting: studenten hebben recht op € 59,- korting.
Voorwaarde: aan de aanmelding moet een leesbare kopie van de collegekaart worden toegevoegd.
SoziO-SPH/PIP/KIDDO/BBMP-abonnees: ontvangen € 15,- korting op hun deelname.
Voorwaarde: deze kortingsregelingen zijn (behalve de meerpersoonskorting) niet met elkaar te combineren.
 
Annuleringsregeling
Voor annulering gelden de volgende termijnen:
1. Bij annulering vóór 7 maart 2013 bent u 25% van de deelnamekosten verschuldigd
2. Bij annulering tussen 7 maart 2013 en 13 maart 2013 bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd
3. Bij annulering na 13 maart 2013 bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd
Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk aan de organisatie is gemeld.
 
Programmaontwikkeling
Kirsten Knobbe-Posthuma, Logacom BV
k.knobbe@logacom.nl
 
Congresorganisatie
Charlotte Koelmans, Logacom BV
 
Nadere informatie
Logacom BV
Postbus 257
1000 AG Amsterdam
T 020-3203364
F 020-3308040
W. www.Booscongres.nl
Twitter: @Logacom