Deelsessies

Tijdens dit congres volgt u een deelsessie, waarbij u uw keuze maakt uit zes deelsessies. In iedere deelsessie wordt met betrekking tot het onderwerp toegespitst op een specifieke leeftijdsgroep.

1. Leeftijd 0-6 jaar
De Vreedzame School: een preventieve aanpak , onder andere voor conflicthantering
We voeden onze kinderen op om deel te nemen aan een democratische samenleving die gekenmerkt wordt door verschillen tussen mensen. En dat opvoeden begint al op jonge leeftijd!  In peutercentra, kinderopvang en basisscholen besteden professionals veel aandacht aan het pedagogisch klimaat. Deze aandacht is cruciaal voor de ontwikkeling van jonge kinderen tot succesvolle en verantwoordelijke leden van de gemeenschap. In deze workshop maakt u kennis met de achtergrond en de praktijk van het programma De Vreedzame School en  de mogelijkheden voor jonge kinderen. De Vreedzame School is een succesvol programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap, ontwikkeld door de CED-Groep.


Met De Vreedzame School voor peuters en kleuters kunt u met jonge kinderen werken aan:

-een positief sociaal klimaat
-ook jonge kinderen krijgen een stem
-conflicten vreedzaam oplossen
-open staan voor verschillen
-vergroten van sociale competentie
-democratisch opvoeden
De Vreedzame School draagt bij aan een positief sociaal en moreel klimaat voor kinderen, professionals en ouders. Met de verbreding naar De Vreedzame Wijk wordt een eenduidige aanpak ingevoerd in alle organisaties die in de wijk met kinderen werken. Zie www.devreedzameschool.nl, www.devreedzamewijk.nl, www.cedgroep.nl.
Drs. Mirjam van der Ven, projectleider De Vreedzame School, CED-Groep/Eduniek & Drs. Nicoline Stufkens, senior adviseur, CED-groep/Eduniek.


2. Leeftijd 0-6 jaar
Meer positiviteit thuis en op school
Praktische handvatten voor omgaan met boosheid.
Iedereen wil graag een leuk, harmonieus en liefdevol gezinsleven. Toch kent ook ieder gezin boosheid. Boosheid hoort bij het leven. Net als blijdschap en verdriet. Vaak vinden we de boosheid van ons kind nog niet zo gemakkelijk om mee om te gaan. Helemaal niet als deze boosheid uitmondt in een heftige driftbui of agressief gedrag. Als ouder of opvoeder kunt u zich in zo’n situatie behoorlijk machteloos of ongemakkelijk voelen. Vaak triggert het ook uw eigen boosheid. In deze deelsessie onderzoeken we boosheid vanuit een positief perspectief. Wat is boosheid eigenlijk? Hoe kunt u daar het beste op reageren? En hoe kunt u uw kind en uzelf helpen om boze buien te voorkomen en agressief gedrag om te buigen? U krijgt heel praktische handvatten aangereikt waarmee u direct in de dagelijkse praktijk aan de slag kunt.
Jeanette van Rookhuizen, gezinscoach, opvoedcoach en trainer, Villa Reusachtig en Robin van Leuffen, Kinder- en jeugd therapeut, trainer Villa Reusachtig


3. Leeftijd 7-12 jaar
Boze pesters, boze slachtoffers?
Boosheid en pesten, hebben die eigenlijk met elkaar te maken? En hoe zit die relatie dan in elkaar? Deze vragen zullen uiteraard aan de orde komen. Daarnaast gaan we ons buigen over de signalen van pesten: hoe komt u erachter dat er een pestprobleem speelt? In alle groepen wordt wel eens gepest; hoe bepaalt u de ernst en wat kunt u, als professional en/of als ouder, hiertegen ondernemen?  De werkvormen binnen deze deelsessie zijn: een videofragment, korte opdrachten, discussie en een minitoneelstuk. Een korte en heldere hand-out wordt aan alle deelnemers verstrekt.  De bedoeling is dat u met enkele direct toepasbare handvatten tevreden de deur weer uitgaat.
Drs. Margo Henderson, trainer Omgaan met Pesten en voorzitter van de Vereniging van Trainers OmP.

4. Leeftijd 7-12 jaar
Boze kinderen binden ouders aan school
Samenwerking in de trein van Boos naar Middel
Als op een basisschool een kind zit met gedragsproblemen dan leidt dat al te vaak tot wantrouwen tussen ouders en school. School wil psychiatrisch onderzoek. Ouders willen dat school positiever praat over hun kind. En het kind zit klem daar tussen. Dat is zonde, want noch in het belang van het kind, noch in het belang van school. Natuurlijk kijken ouders, leerkracht en kind verschillend naar dat gedragsprobleem. Er is hier geen objectieve waarheid. In onze deelsessie stellen we de vraag: Hoe kan school bevorderen dat juist die verschillende kijk van ouders, school en kind gebruikt wordt voor het vinden van meer oplossingen? Hoe komen we tot gedeelde wensen? De deelsessie is gebaseerd op inzichten die we opdeden bij de training van intern begeleiders, leerkracht en leden van het zorg advies team van alle scholen in de Haarlemmermeer, met als doel de samenwerking te verbeteren tussen scholen en "boze ouders".
Ernst Bouweriks, regiomanager in de jeugdzorg, oprichter Buro Pro Ago en auteur van het boek De trein van Boos naar Middel.
Frank van den Berg, psycholoog in de jeugdzorg, oprichter Buro Pro Ago en auteur van het boek De trein van Boos naar Middel.

5. Leeftijd 13 jaar-ouder
Boosheidscontrole; de begeleiding van jongeren met probleemgedrag
In deze deelsessie zal worden ingegaan op uitgangspunten en voorwaarden om jongeren te kunnen helpen met hun boosheid. De eigen houding van begeleider of leraar is preventief zowel als curatief van doorslaggevende betekenis. Ook wordt, aan de hand van een korte introductie in de Agression Replacement Training van Goldstein, exemplarisch ingegaan op diverse “werkzame bestanddelen ” van een ART-training.
Marien Lokerse, trainer, coach, ambulant begeleider, Loki Training.

6. Leeftijd 13 jaar-ouder
Roep agressie een Halt toe!
De leerstraf Veilige Publieke Taak (VPT)
Agressie Regulatie Training (ART)
Hoe ga je als professional om met jongeren die over de schreef (dreigen te) gaan? Wat doe je als jouw grens wordt overschreden en hoe grijp je vroegtijdig in? In deze workshop bekijken we de mogelijkheden om agressie met jongeren (en hun ouders) bespreekbaar te maken. Er is ruimte om onderling kennis en ervaringen te delen.
Halt is innovatief expert binnen de integrale keten van jeugd en veiligheid en geeft aanbevelingen op basis enkele best practices uit de dagelijkse praktijk;

  • de Halt-straf: voor jongeren van 12 tot 18 jaar die een delict hebben gepleegd. Halt heeft een speciale leeropdracht gericht op agressie en confronteert de jongere met het slachtoffer;
  • Agressie Regulatie Training: een gedragstraining voor leerlingen in het voortgezet onderwijs die agressief gedrag vertonen;
     

Veilige Publieke Taak: het voorkomen en bestraffen van agressie en geweld tegen de publieke taak (leraren, politiemensen, etc)
Caroline Otto, Projectleider VPT en ART, Halt.